Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - harbst

Sider: [1] 2 ... 101
1
Bil og båd, MC og alt andet transport / Sv: Supercapacitor
« Dato: 16, Oktober 2017 - 19:59 »
Morten stiller et godt spørgsmål.
 
Gad og vide hvorledes man propper de 400A gennem de ledninger.

Det gør man heller ikke i praksis.
Selv om man mellem batteri og starter bruger mogle speciel kraftige kabler , erder alligevel modstand . Det er der også i startrelæets kontaktpunkter og i generatorens ankervikloing og kommutator. 
Hvis der alt i alt i kredsen er bare 0,01 Ohm vil spændigsfaldet ved 500 A være 5V  og der afsættes  2500 W som varmetab. Ved 500A dykker batterriets spænding ret meget. Desværre er batteriets egenskaber ved startstrømmen ikke til at regne blot som en indre modstand. Så regnestykket for startstrøm er ikke så enkelt.
Hvis batteriet bare 1 par sekunder kan holde 10V ved 500A  ville der også være  2500W til at accelerere startmotoren så den ved indgrebet i startkransen kan give motoren tilstrækkelig impuls til at den går igang.

Men hvis modstanden i kredsen er blot lidt større vil man aldrig få 500A gennem.

Motorens startstrøm er et godt mål for batteriets formåen.
Jeg har set en elektronikkonstruktion,hvor man målte og fastholdt min spænding ved start som mål for batteriets tilstand.

2
Bil og båd, MC og alt andet transport / Sv: Supercapacitor
« Dato: 16, Oktober 2017 - 17:23 »
Det kan godt være at din starter har en mærkeeffekt på 2kw. Men deraf kan du ikke bestemme hvor stor strøm,den tager i startøjeblikket. Der er stømmen bestemt af starteren og ledningernes modstand,induktans og batteiets formåen.
Mærkeeffekten gæller ved starterens formelle omdrejningstal, medens startstrømmen opstår medens den stadig står stille.

Hvis man vil sætte kondensatorer i serie skal der er yderligere komponenter til for at sikre at de også i længden kommer til at dele spændingen ligeligt.
endelig har kondensatorer den kedelige egenskab at spændingen falde proportionalt med ladningen man trækker fra dem.

Jeg tror det bliver meget svært at starte en kold bilmotor med kondensatorer.

3
med 5 cm ventilation på de tre sider underloftet, kunne du have spparet  dampmembranen . Med uisoleret tag kunne du også have sparet isoleringen i væggene.

Du vil stort set altid have udeklima i bygningen. Der skal meget kraftig opvarmning, eller affugtning til at ændre det.

4
Computer / Sv: Digital signatur
« Dato: 28, September 2017 - 16:58 »
Jeg har i anden anledning været i kontakt med en juridisk konsulent i cpr kontoret.
Det er kun offentlige myndigheder, som har krav på at få oplyst cpr nummer. Man kan også kun få cpr nummer hvis en myndighed forlanger det.

Banker og deslignende har ikke legalt krav om et cpr nummer for at få en konto. det er kun noget bankpersonalet tror.
Læger har heller ikke krav på at få oplyst cpr nummer.

5
Alt det andet, diverse / Sv: Rengøring af vandflasker
« Dato: 27, September 2017 - 14:52 »
Der er måske forskel på vandværker og kulsyrekoncentration i vandet fra dem.
vor gamle toilet ciserne, som kun fik koldt vand blev gennem årene stærkt tilkalket, Jeg har flere gange måtte syrebehandle lukkeventilen, for at den overhovedet kunne bevæges mere.

6
Jeg forstår ikke helt præcis hvad du mener.
Hvis der ikke er hoved overhovedet på boltene. kan du vel få karret af uden at tage boltene us.
Hvis hovederne bare er medtaget og ikke passer på en top er derjo flere andre måder at tage dem på.
en af dem er en god svejse tang. Den kan holde godt fast på alt metal. Der findes også andet smart værktøj til formålet. .
Det er absolut farligt og uansvarligt at beuge fluydende ilt til køling.
Ilt fra trykflaske duer ikke til køling.
Flydende F-gas kan køle men er også farligt,dog ikke så slemt som flydende ilt.

7
Alt det andet, diverse / Sv: Rengøring af vandflasker
« Dato: 20, September 2017 - 01:37 »
Hej Morten
Din ellers udmærkede forklaring om kalk i vandet mangler to elementer.

Når nedbøren passerer de øverste jordlag  optages yderligere kulsyre fra henrådnet organisk materiale, planterøddernes ånding osv. kulsyretrykket i jorden er større end i atmosfæren. Grundvandet er ikke kulsyremæssigt i ligevægt med atmosfæren.
Kulsyre i jorden er et kendt faremoment i traditionelle brønde ved faldende barometerstand.

Opløseligheden af gassen i vandet afhænger både af tryk og temperatur. Når vandets tryk falder ved aftapningen giver det alene en kalkudfældning.Det gælder også koldt vand i flasker.  Hvis der til stadighed skiftes vand i samme flasker kan kalkudfældningen efterhånden blive mærkbar. Den var tydeligere da man brugte klare mælkeflasker til samme formål.   

8
Alt det andet, diverse / Sv: Rengøring af vandflasker
« Dato: 18, September 2017 - 21:34 »
kaliumdikromaten var nu kun ment som en spøg.
Men der er dog nogen ide i at bruge syre, for kalk kan udfældes af vand også ved lav temperatur, selv om det går langsomt.

9
Alt det andet, diverse / Sv: Rengøring af vandflasker
« Dato: 18, September 2017 - 11:05 »
Man renser da ikke husinsstallationens vandrør nogensinde. Det er nok at vandet regelmæssigt skiftes ven aftapning. Det samme må da gælde flaskerne i køleskabet.
Lad være med at gøre noget. Hvis der engang skulle vise sig en algebelægning, kan flaskerne renses med en flaskerenser , eller udskiftes.
Skulle der endelig kemikalier til er der fortyndet  eddikesyre , for at fjerne kalk. Evt kaliumdikriomat med svovlsyre, det kan rense alt-næsten.

10
Computer / Sv: Skype telefonnummer fordele/ulemper?
« Dato: 14, August 2017 - 16:26 »
Efter at microsoft købte skype, er der kommet en del såkaldte opgraderinger. de handler stort set om at gøre systemet stadig sværere at gennemskue. det er blevet svært at finde ud af at man trods alt endnu kan bruge skype gratis mellem computere,uden at skulle oprette diverse kponti og uden en microsoft konto.
Det sidste er at de har lukket funktionen ,som gjord det muligt at bruge en skype telefon uden at computeren var tændt.
Den havde vi gennem årene god gløde af, men nu er det slut.

Håber på at der er en genial fyr, som kan sætte et system op som kan virke med skype telefonen uden at man bryder med et microsoft ejet patent.

11
Det er almindelig termologi at  sige om en praktisk generator med stor indre impedans, at den leverer strøm. Det er fordi strømstyrken bliver næsten den samme uanset hvor stor belastning der tilsluttes . Indenfor de praktiske grænser forstås.
I følge Thevenin er en strømgenerator ækvivalent med en anden spændingsgenerator. De kan omregnes ved at variere indre impedanser.

 Faradayes induktion giver ikke nødvendigvis anledning til nogen spændigsforskel noget sted i kredsløbet.

 

12
Computer / Sv: Jeg har købt ny "smart"-phone med nyt SIM
« Dato: 27, Juli 2017 - 16:43 »
Der er to nemme måder at flytte data på .
Du kan finde gratis aps til overførsel med bluetooth. Det installeres på begge telefoner. Der behøver ikke at være simkort i for at det virker. Installationen kan også ske via wifi, hvor simkort heller ikke behøves.
Din nye telefon har formentlig også en nyere udgave af operationssytemet. Derfor tror jeg ikke det går godt at flytte andet end rene lyd og billedfiler via sd kort,
aps på kortet kan kun give problemer. 

13
Ja i den simple model er spændingen proportional med omdrejningstallet.  Men man kan lave forskellige fiksfakserier for at holde den konstant.
Den moderne er da noget med halvledere.  Men dybe noter giver strømfortrængning i spolernes ledere. Denne effekt øges med frekvensen og dermed også med omdrejningstallet.
Det er med til at holde strøm og spænding mindre afhængig af omdrejningstallet.

Hvis man var rigtig smarte i flyvemaskinen ville man lave en måler der viste frekvens og ikke spænding.  Frekvensen er i hvert fald perfekt proportional med omdrejningstallet.

14
Hej bent
Sådan ,som du beskriver den vil den næppe give en sinusformet spændingskurve.
Jeg forstår din beskrivelse som om rotoren kun har to poler. en sydpol og en nordpol.
så kan statoren også kun have to poler, selv om der er mange noter med viklingen.


Når du så skriver 6 V er det lidt usikkert hvad du mener.

Det kan være effektiv værdi, hvad der er afgørende for en glødelampes middeleffekt, men som ikke kan måles med det gængse  universalinstrument.


 Ensrettet middelværdi er derimod en størrelse som  relaterer mere til magnetens og blikpakkens design.

Jeg skrev med fuldt overlæg spidsværdi, som ved sinusform er  ca 1,4 gange effektivværdien, men ved andre kurveformer kan være større.
Det er nok også spidsværdien, som betyder mest for den fysiologiske virkning. Det giver også en del af forklaringen på at vekselstrøm er farligere end jævnstrøm.

 Når du skriver at spændingen er proportional med omdrejningstallet, hvad grunder du så det på ?  Konstuktøren vil jo netop søge at lave en generator som med den rigtige belastning giver en konstant spænding.

Endelig går jeg ud fra at de 6V du skriver kun er ved belastning med standardglødelamperne til en cykel. De er jo ikke med ved den sommerspøg som HP skriver om.


15
Der er to forhold som gør at en gammeldags cykeldynamo kan give en lammende srrøm , som for en hånd er af størrelsesordenen 15 mA.

Modstanden igennem et menneske består ved lav spænding hovedsageligt af modstanden i overhuden. Når den bliver opblødt af vand, og kontaktfladen til vandet er stor, bliver modstanden også lav. Typisk under 1000 OHM.

Den gamle cykeldynamo er i højere grad en strømgenerator end en spændingsgenerator.  Når den ikke belastes af en pære og omdrejningstallet er stort, stiger spændingen.  Den kan vel blive over 30 V i spændingsspidserne. Det er vekselspænding, men ikke sinusform, så pas på med måling.

Så der er mulighed for en lammende strøm ved det beskrevne ekperiment med den omvendte cykel.


Det er en gammel erfaring at pærerne på en cykel kun kan holde længe når både for og bagpære belaster dynamoen. Med den ene alene, bliver spændingen for høj og den brænder hurtigere  over.Sider: [1] 2 ... 101