Ingeniørdebat > Miljøteknik

Hjemmeelværk

<< < (3/4) > >>

Bent Andersen:
EUs lavspændingsdirektiv 2006/95/EC som Danmark også er forpligtet til at omsætte definerer lavspænding som 50...1000 VAC eller 75...1500 VDC.
Der er ingen spændingsbeskyttelsesnormer under disse spændinger.

Bent.

harbst:
Det har du sikkert ret i . Og så fik vi sat definitionen af lavspænding på plads lovmæssigt.

Men det at der er et direktiv for et område, gør da ikke et andet ufarligt eller lovløst.
De grundlæggende sikkerhedskrav gælder også for lavere spænding, selv om det er småt med detailregler.

Vi savner så bare et godt navn for spændingsnivauet under 50 V. Det kan jo stadig være stærkstrømsanlæg, bare strømstyrken er høj nok til at kunne være farlig. Farligheden går nok mest på brandfaren.

Morten Jødal:
Hermed kan vi så konstatere, at jeg brugte ordet "lavspænding" forkert (beklager!), men havde ret i, at man i både Danmark og Polen lovligt kan bygge sit eget 12V-anlæg uden myndighedernes indblanding. EU-direktiver har som bekendt altid forrang for national lovgivning.
Jeg vil derfor afstå fra at genfinde den danske lovtekst, jeg havde fundet i første omgang, hvor grænserne 50 V AC og 65 V DC var nævnt.

Vi er enige om, at den højere strømstyrke giver nogle ekstra brandsikkerhedsproblemer ved den meget lave spænding. Men jeg kan ikke bidrage med yderligere gode råd til Akselj, som jeg derfor nøjes med at ønske til lykke med det polske hus.

harbst:
Nej EU direktiver , som de strengt taget ikke hedder, er principielt ikke noget der direkte vedrører den enkelte borger, eller som har forrang for nationale love.
Direktiverne fra parlamentet , rådet eller kommisionen er rettet mod landenes regeringer, som inden en vis frist skal implementere dem i landenes system for den slags. Det behøver nødvendigvis ikke at være i love.
Eksempelvis har vi ikke i det danske system love til at regulere arbejdsmarket. Derfor implementeres kommisiones direktiver om arbejdstid mv ikke i dansk lovgivning. Det klares via overenskomster mellem parterne.
Det pågældende er ikke for unionen men for hele EØF.

Selv om vi har lavspændingsdirektiv for spændinger over 50 V betyder det ikke at man med mindre spænding, kan gøre som man vil i Danmark uden myndighedens indblanding.

Morten Jødal:
Hej harbst.

Da ingen af os er jurister, vil jeg ikke fortsætte med at diskutere EU-ret med dig. Jeg vil på ingen måde afvise, at du qua dit arbejde har haft større berøring med området end jeg, men det afgørende er vel ikke, om bestemmelser hedder love eller noget andet? Derimod om de gælder.

Jeg har fundet følgende:
Vekselspænding mindre end 25 V og jævnspænding mindre end 60 V betegnes som svagstrøm og er ikke omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen og anses som ganske ufarlig ved almindelig hudkontakt.

Citatet har jeg fundet i flere universitetskilder, her fra AU:
http://www.phys.au.dk/main/intern-inf/ifaelsikkerhed.pdf

Undergrænserne for "stærkstrøm" opgiver forskellige kilder forskelligt - men den citerede er den laveste jeg har fundet.

På Wikipedia anføres en grænse på 50 V for stærkstrøm.
Dermed er vi egentlig endt i den debat, der også har kørt som sidetema i tråden "Fysikkens love brudt": Svagstrøm defineres på grundlag af en lav spænding. Det ER da ulogisk !

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

[*] Forrige side

Skift til fuld version