Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - harbst

Sider: [1] 2 ... 110
1
Alt det andet, diverse / Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Dato: 05, September 2023 - 16:40 »
Jeg går ud fra at du mener CO2 gas i atmosærisk luft. Når der er tale om gasser  er ppm simpelthen et udtryk for antal molekyler i blandingsforholdet.
Men hvis du vil regne en af delene om til masse og beholde denanden del som et rumfang, så indgår der mange parametre for at regne fuldstændigt korrekt.  Det lokale lufttryk og temperatur eer de væsenligs, men co2 en alder luftfugtighed mv har også en lille indflydelse.
derfor kan der aldrig gælde lighedstegn. Men om omregninger giver mere eller mindre en dit tal afhænge af de nøjagtige værdier. Derfor er det ikke godt at vide hvordan tegnet skal vende.  Det korrekte er en tilde som betyder at værdien er sådan ca. korrkt.
400ppm CO₂ ~ 0,775gramCO₂/m³

Jeg har ikke regnet din værdi efter.

2
Hvis de to kugler befinder sig i et homogent eksternt tyngdefeldt, kan jeg ikke forstå påstanden om at de skulle bevæge sig bort fra hinanden. Tværtimod er de begge påvirket af en gensidig massetiltrækning som vil holde dem sammen.

Jordens tyngdefelt omkring jorden er ikke homogent ,da det falder med kvadratet på afstanden til jordens centrum. Mon ikke det er dette forhold som du blander forkert sammen med ækvivalensbegrebet.
 

3
Nu er dette en ingeniørdebat, så vi bør undgå de sædvanlige populære og forkerte betegnelser. Det er ikke strømmen som betyder noget for forbruget.
Det er den reelle effekt du  skal  interessere dig for.
Spørgsmålet er om de moderne elektroniske målere kan vise rigtigt ,når strømkiunven er  usædvantlig.
Men da du betaler efter dennes visning,er den denne værdi du skal interssere dig for, rigtig eller ej. Da du betaler efter målerens visning, er det.

Det kan jovære at din vaskemaskine i fuldstændig tomgang kun optager 0,5 w. Men hvis du ikke slukker helt men lader den stå med bare en kontrollampe tændt, kan det hurtigt blive til mere. 

4
De moderne apparater har en -eller flere- switch mode strømforsyning med en høj virkningsgrad . Derfor er strømmen til dem ikke sinusformet o g formler med cos (phi) vil ikke give rigtigt resultat.
Din SmaPee måler forkert, den kan nok ikke klare den strømmens kurveform. Det at måle strøm  og spænding hver for sig og gange dem er meget forkert.

Den strøm du har målt kan være effektiv værdi eller nok snarere ensrettet middelværdi. Men der er nærmest ligegyldigt for der er ingen nemme formler og beregning vil kræve strømkurven målt detaljeret og sammen med spændingskurven.
Din SmaPee kan du bruge sammen med elreadiatorer og tilnærmelsesvis med gammeldags glødelamper. Til Fjernsyn elkomfurer mv duer den ikke.

5
Alt det andet, diverse / Sv: Opvaskemaskine, energiforbrug
« Dato: 23, November 2022 - 11:12 »
Jeg kan lige suplere Mikael lidt  Uffe lidt .

Uffe indledte med at skrive følgende data for opvaskemaskinen:

Opvasketid: 3 timer og 5 min.
Vandforbrug: 8,9 liter
Energi (ca. KWh): 0,4.

Hvis Uffe har skrevet helt nøjagtigt , viser det at den ,som har skrevet data, heller ikke helt forstår  enhederne.
Det store K skulle nok have været et lile k.

kWh er en meget brugt energienhed  . Det angives både for mit elforbrug og fjernvarmeforbrug. 
Det betyder ikke  kW pr time  men det samlede forbrug.

Men kan talle nu passe.
De 0,4 kWh kan omregnes til 340 kcal som kan opvarme 8,9 l vand 38 °C

Cirkulationsmotorens energiforbrug ender jo også stort seet som varme i vandet, kun tømmemotorens ringe forbrug er spildt.
Indløbstemperaturen  som maskinens forbrug er baseret på er formentlig koldt vand på 10 °C . vandet temperetur ville være ca 48 hvis der ikke var noget til at køle det.
Serviset i en fyldt opvaskemaskine vil sluge en betragtelig del af vandets varme , så med fyldt maskine  svar data ikke til en ret høj vasketenperatur .  skønsmæssigt omkring 20° C.
Du sparer meget ved at slutte til varmt vand ,forudsat at du får varmt vand billigt. 
6
Fuldt belastet trækker motoren omkring 15 A pr liniefase . Det klarer de små ntc-er ikke.

7
 Du skriver det ikke,men jeg går ud fra at din kompressor trækkes af en asynkronmaskine med sqirrel cage rotor. Det er det almindelige.  Desværre har sådan en maskine ikke så stort startmoment.
Det har ingen betydnig med svagt startmoment hvis det er en ventillator eller en centrifugalpumpe som motoren  skal arbejde med.
Men med en stempelkompressor er det en anden sag. Hvis kraften er forlille kommer stempelet ikke i top og starten mislykkes.
Derfor skal du være varsom med en softstarter til en kompressormotor.

Hvis motoren er lavet med særlig dybe noter vil det reducere startstrømmen uden at ødelægge momentet.

8
Jeg har en fornemmelse om at data for de forskellige klasser af styrkesorteret træ kun er med i den seneste udgave af ståbien. 

9
I teknisk ståbi kan du få svarene.
lån den på din studiplads bibliotek,eller på folkebiblioteket.
Ssom bygningsingniørstuderende  vælger du nok snart at købe den

10
Alt det andet, diverse / Sv: Meget store landbrug i verden udenfor.
« Dato: 26, Oktober 2021 - 04:10 »
Du må ikke medregne bakterier til dyr.

Kan du i øvrigt nærmer dokumentere din påstand.

Husk at en megetstor andel af dyrene lever helt vildt. Det gælder bl. hovedparten af fisk.

11
Dette er min erfaring:
Oplad det helt.
Tag batteri og oplader med hjem. Gemt det hjemme gerne tørt og køligt; men ikke i plastpose.  Lad op hjemme en gang mere i løbet af vinteren.  kan godt opbevares inde ved stuetemperatur, så går selvafladningen dog lidt hurto
igere og du oplader så hver 3. måned.
 

12
Jeg vil dog nok prøve at gætte lidt, uden at have konkret viden om emnet.
Farven på betonen må skyldes forskellige tilsætninger til betonen, De røde farver kunne være kobberforbindelser , eller andet som væksterne ikke kan lide. brune kan være jernforbindelser, som væksterne trives fint med.

De røde bliver måske så varme i solvarmen, så det hæmmer vækster. 

Lysets sammensætning kan også have indflydelse på grønne planter. Rødt lys er ikke godt for den slags.


13
Konstruktioner / Sv: Støttemur
« Dato: 02, August 2021 - 00:38 »
Hvis du nu skrev noget om hvad den mur skal støtte, kunne du måske få et rimeligt svar.

14
trekant og stjerne koblingerne er noget man har til generatorer , eller forbrugere. Desuden til primær og sekundær kobling på transformatorer.
Men det giver ingen mening at tale om sådanne koblinger til en elmåler.

Den kan være lavet ril 1, 2 eller 3 faser , men skal forbindes så den måler strømmen i hver liniefase ( det er noget andet) samtidig med at den måler hver fases spænding i forhold til neutral.

15
Jeg har nogle års erfaring med Husqvarna 305. den game model.  Man kan indstille den til med forskellig sandsynlighed at køre frem langgs ledetråden og begynde forskellige steder. Så der bliver ingen besvær med en gang imellem at lade den starte på dine 60 m2 foran. Den vil også finde tilbage til opladeren når batteritiden er ved at være slut. Måske vil den også tilfældigt finde tilbage.
Ulempen ved den er at uanset hvad reklamerne siger så kan den ikke klipe ordentligt i vådt græs. Man er i praksis selv nød til at sætte den i gang når plænen er tør.
Det tager også meget lang tid hvis man vil have alt klippet pænt. Det hænger sammen med den tilfældige køren omkring.  hvisse områder, mest i hjørner slås meget medens der er positioner  især i midten hvor den sjældent kommer .
Et trick har været at sætte en flytbar forhindring ( fuglebad) forskellige steder, som får den til at ændre det sædvanlige mønster. Det fremmer effektiviteten. 
Køb en model som påstås at kunne klare en plæne ca. 50% større en din er .

Sider: [1] 2 ... 110