Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - B Mønnike

Sider: 1 ... 109 [110] 111
1636
Miljøteknik / Sv: Er RoHs diriktivet fornuftigt?
« Dato: 16, September 2007 - 13:17 »
Jeg har intet mod opfindelser Morten.......alså opfindelser der forbedrer et område teknologisk.

Det jeg jeg har noget imod er at kunder tilbydes produkter, hvor det er design og farve, der er vigtigere end end det teknologiske indhold. Dårlige efterligninger af rigtige kvalitets statusobjekter, der ingengang er billige, men som på grund af deres malfunktioner hurtigt ender på lossepladsen.

Her er et link til den slags produkter

http://www.surprise.com/hobbies_interests/gadgeteer/index.cfm?src=gawc_gadgets&gclid=CK753ousrosCFQXllAod5TRVvA

Så er det måske lidt tydeligere hvad jeg mener, der burde observeres lidt på........eventuelt pålagt idiot-afgifter så deres salgpriser blev højere end de varer de kopierede!
1637
Miljøteknik / Sv: Køleskabe drives af magnetisme
« Dato: 16, September 2007 - 12:31 »
Hej Gerda

Dette link vil give dig en god forklaring på princippet

www.risoe.dk/rispubl/Risnyt/risnytpdf/ris0103/risnyt_1_2003s26-28.pdf


Det ligger som en PDF fil der åbner sig selv og denne PDF fil har nogle aldeles grundige forklaringer, med nogle utroligt gode illustrationer af processerne.

Lad være med at vælge HTML tilbuddet , for deri forsvinder illustrationerne.

God fornøjelse

1638
Miljøteknik / Sv: Er RoHs diriktivet fornuftigt?
« Dato: 15, September 2007 - 16:35 »
Så må jeg hellere udtrykke mig noget klarere om hvor skoen
trykker for politikerne

Jeg brugte molboerne som rollemodel, fordi de ikke kunne skelne mellem årsag og virkning.

Årsagen til problemerne skyldes det faktum, at der kommer en "ny" model elektronikdims, fra elektronikdimsefabrikkerne hver tredie time,
som  markedsføres som verdens nye frelser, på alle ens personlige problemer.

Elektronikdimsen er konstrueret så den højest holder en dag længere end garantiperioden. Designet af samme dims er udformet således at den føles forældet efter en måned, fordi der siden købet af den, er der udkommet 240 nye modeller.

Det en lovgivning mod model udbudshastigheden der skal foretages.

Når vi så er ved bly, så er æthylblyets forsvinden fra bensinen et gode, fordi det jo gav en mærkbar forøgelse af blyindholdet i jorden i nærheden af veje. Men den smule bly der har været(og er) i loddetin
kan ikke i mængde sammelignes med Æthyblyets mængder gennem årene.

Hvis elektronikaffaldet er blevet afleveret på lossepladser, der er placeret hvor vore vise medmennesker har ment det ville være forsvarligt, kan jeg slet ikke se problemet


1639
Hej

Solnedgangsvinkelvariationstidspunktsobsevationsfastsættelsen.

er også korrekt dansk ;D ;D

1640
Miljøteknik / Sv: Er RoHs diriktivet fornuftigt?
« Dato: 15, September 2007 - 12:52 »
Det skyldes, at beslutninger om hvad der er uønsket, er flertalsbeslutninger og ikke kvalitative beslutninger.

Tin og Bly er begge er grundstoffer og der forefindes i deres forskellige forbindelser naturligt i naturen. Over alt !!!!..Hvor koncentrationen af disse forbindelser er særlig høj, bliver de opgravet for at udvinde dem. 

Men afdækningen af grundvandsforureninger har vist sig at være politiske katastofesager.......for hvergang....bliver Tjernobyl og Thaliodobromid ulykkerne brugt som stokke til at prygle de ansvarlige.

Derfor prøver man, at undgå en uønsket forurening af grundvandet, i et land som vort, hvor hovedparten af vandforsyningen er baseret på grundvand.

Her har man kunne konstatere, at stoffer(peticider,Kviksølv, nitrit, TRI og lignende)har kunnet optræde i større koncentrationer, end ønsket.....idag!.....Vi har fået bedre målemetoder, der både er lette at håndtere og anskaffe...og de bliver så anvendt flittigt......også af vandværker, til at tvangsudvide kundekredsen, ved at erklære private boringer sundhedsfarlige......selv om brugerne er kvikke 90 årige der har drukket dette vand hele livet.Så ved udsigten til, den aller mindste mulige risiko for, at der muligvis måske kunne være en chance for, at et stof kunne være mere sundhedsskadeligt, ved at  tilstedeværelsen øgedes fra
0,00001 ppm til 0,000012ppm, vil det forårsage en lovgivnings aktion. Her vil enhver opportunistisk politiker  hellere gå med livrem og seler og lave molbolignende love.(storken i kornet). Det skal ses i lyset af at den sundhedsskadelige grænse måske ligger på 0,1ppm.

Jævnfør indtagelsen af en liter havvand, med 5% salt og en tilsvarende liter saltvand, med 50% salt. Den sidst nævnte liter, er dødelig.

Men at man både samler elektronik ind og forbyder bly i loddetin ,for at undgå et muligt prolem er molboagtigt, synes jeg.

Det skal ikke forstås som jeg er modstander af genindvinding.

1641
Bil og båd, MC og alt andet transport / Sv: Kattegat bro?
« Dato: 14, September 2007 - 13:32 »
Nej du skal heller ikke uddybe det. For ligesom du ser det vil det egentligt være spild af tid.Vi bliver alligevel nok ikke enige ;D

Men herovre er vi lidt frustrerede over de politiske rævekager der har forhindret at DSB og vejnettet er blevet ordentligt tilgodeset/prioriteret. Specielt har den politiske prioritering den store opmærksomhed herovre. :o

1642
Bil og båd, MC og alt andet transport / Sv: Kattegat bro?
« Dato: 13, September 2007 - 17:18 »
Som det vist er dig bekendt Morten så har jeg en del familie i Jylland.

Blandt andet en bror, der ...påstod...nogenlunde det samme som du gør det. Jeg siger ikke at det kan være slemt i Vejleområdet, for der kommer jeg ofte.

Jeg tog min bror med på arbejde en morgen..han er overbevist nu....om forskellen mellem jyske og københavnske problemer og fuldstændigt chokeret over at høre meldingen fra en S togs station:
"Der kører ikke flere Stog idag. De må selv gå ud og se om de kan finde en bus".

Det er ikke noget der sker en gang imellem det er noget der sker hver dag. Hver dag. Hvis der kludres på Farum  station, så betyder det problemer resten af dagen i resten af det offentlige net og traffik.

Jeg er helt på Harbst hold, du aner ikke hvad du taler om. For problemet eksisterer ikke i den grad for de personer der bor indenfor Københavns bygrænse, som for dem som skal på tværs gennem København fra nord til syd og fra syd til nord.1643
Hej Tommy

Tak for henvisningen, men Mikael Bolt kom dig i forkøbet. Så nu er det ingen sag at skriveNa+H2O.

Når vi nu er ved Na+H2O der kan brænde, er det jo en spændende sag dit link henviser til.....det lyder nærmest som evighedsmaskinen er opfundet ;)

1644
Alt det andet, diverse / Sv: Nu venter vi så bare på...
« Dato: 12, September 2007 - 16:36 »
Det kan du da ikke mene :o

1645
Morten du skriver

P.S. Bemærk det nye konferencesystems langt bedre muligheder for at skrive kemiske formler korrekt! :)
[/quote]

Kan du ikke lige lave en brugsanvisning. Jeg var lige ved at fatte de i det forrige forum men indlægget der beskrev det .....er jo forsvundet :'(

1646
OK Harbst

Men Etnanol er i familie med Ethan hvoraf sidstnævnte med garanti er en kulbrinte
Ligeledes forholder det sig med Methan og Methanol...osv

Men rigtigt nok er acetone ret rå mod de forskellige plast og gummi elementer i en motor.1647

Sprit-Etanol = EtOH,CHHH,CHH,OH
Acetone      = CHHH,(CO),CHHH

De er begge flydende kulbrinter og opløsningsmidler, men med noget forskellige egenskaber.

Alle biler kan tåle at køre på alkoholer...methanol..Ethanol etc. da man altid har anvendt karburatorsprit.

Ford T var konstrueret til at køre på alkohol, for så kunne farmerne selv fremstille deres brændstof. Den blev ændret til at køre på bensin da tankstationer med bensin blev tilgængelige overalt.

1648
Bil og båd, MC og alt andet transport / Sv: Kattegat bro?
« Dato: 10, September 2007 - 18:44 »
Det var så din mening Erik. ;)

Jeg skrev bro, men mente  en fast ”kattegatoverfart” og for mig gerne en bil og togtunnel når den tid kommer……af samme indlysende årsager som du beskriver…..det tog dog over hundrede år fra man begyndte at tale om en storebæltsbro til den stod færdig…..så det bliver næppe i vor levetid.

Det første forslag til en storebæltsforbindelse kom allerede i  1850erne fra krigsminister Anton Frederik Tscherning (1795-1874)

http://fc.nykat-gym.dk/~EP/00010009-80000001/brobetydn.htm

Der ville næppe blive bygget broer hvis tunneller var billigere. ;)

1649
Om Ingeniørdebat.dk / Sv: En byrde er faldet fra mine skuldre
« Dato: 09, September 2007 - 12:06 »
Jeg vil gerne benytte denne anledning til at takke Tranberg mange gange for initiativet med det "Gamle Ingeniørdebat" og også Mikael Bolt for at finde en anvendelig løsning på debattens videre liv.

En stor tak til jer begge. :)


Med venlig hilsen

Bjarke Mønnike

1650
Når der fremstilles bioethanol af korn og planterester, forårsager processen også et udslip af CO2

1/3 Ethanol
1/3 CO2
og 1/3 rest, der påstås at kunne anvendes som dyrefoder.

Det er en god måde at fremstille et drivmiddel på, siges det, fordi denne proces er CO2 neutral.
 
Fint nok, men denne fremgangsmåde medvirker ikke til, at nedsætte CO2 procentstigningen i atmosfæren. Da man fortsat vil afbrænde fossile brændstoffer, vil denn fremgangsmåde kun nedsætte stigningstakten.


Sider: 1 ... 109 [110] 111