Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Morten Jødal

Sider: [1] 2 ... 168
1
Om Ingeniørdebat.dk / Sv: Databeskyttelsesforordningen GPDR
« Dato: 13, Maj 2018 - 16:06 »
Hej Mikael.
Når jeg klikker på et brugernavn, kan jeg se - udover det faste felt til venstre:
Indlæg ialt og pr. dag gns. - (sommetider køn) (Hvis ikke oplyst, er feltet borte) - Brugerens alder, d.v.s. feltet er altid med, men i mange tilfælde står der N/A) - (sommetider lokation) - dato for registrering - lokal tid - senest aktiv - (sommetider signatur)

Det er jo ikke meget i forhold til persondataforordningen, så der er ikke noget at være bekymret for!

Jeg vil gentage, at jeg finder dine "advarsler" er fuldt tilstrækkelige, men at det stadig er en god ide at skrive åbent, at du ikke udleverer mailadresser til tredjepart uden samtykke (og ønsker nogen at gøre det kan de bruge PM til kontakten og udlevere der). Jeg synes fortsat også det er en god ide at gøre opmærksom på PM som kontaktmulighed i denne sammenhæng.
At Google Analytics anvender IP-adresser, skriver du jo åbent, og det er ikke det samme som mailadresser!

Mailadresser høstes fra mange sammenhænge!
Da jeg i sin tid (før 2004) var aktiv på ing.dk, var mit brugernavn en falsk mailadresse, og den kom vidt omkring! Det var dengang jeg for alvor begyndte at få spam, og jeg kan konstatere, at både den ægte og den falske blev høstet - faktisk fik jeg engang en spammail, hvor min ægte adresse var angivet som modtager, og min falske (let gennemskuelige), som jeg KUN havde brugt på dette site, var angivet som afsender!
Nu er jeg blevet mere hårdhudet og har opgivet at skjule den ægte mailadresse, men begynder hver læsning af mails med at fjerne alle "gevinster", alle villige kvinder og alle pakker på vej til mig, inden jeg læser de rigtige. Pakkerne er det sværeste, for det sker jo der faktisk er en pakke på vej - men skal de have oplysninger af mig, ved jeg det er fup! Og jeg har endnu ikke fået en
ægte pakke sendt retur, fordi jeg ikke reagerede ...

Men nogle andre forsøger stadig at skjule deres mailadresse, og den er jo omfattet af forordningen, så jeg synes det er en god ide at understrege, at vi ikke videregiver den.

2
Om Ingeniørdebat.dk / Sv: Databeskyttelsesforordningen GPDR
« Dato: 13, Maj 2018 - 11:31 »
Det er en særdeles god og grundig besked du giver, Mikael.
Jeg er påvirket af persondatabeskyttelsesforordningen som dataadministrator/databehandler i to andre sammenhænge, og i den ene organisation sidder der en jurist centralt, som uddeler meget grundige formaninger til os, der administrerer lokalt. Så jeg har mødt alle detaljerne før!

Der mangler ikke advarsler, men jeg synes godt du kunne tilføje en ekstra oplysning til beroligelse, nemlig: Din e-mailadresse videregives ikke til tredjepart (skal der et forbehold med vedr. Google Analytics? Jeg er ikke selv bruger af dette system, så jeg ved ikke om de indsamler mailadresser eller kun brugernavne? Men i så fald er det kun en henvisning til den udmærkede tekst du har længere nede).
Der kunne så tilføjes en lille "reklame" for PM, fx:
Du kan kontakte en anden bruger via en personlig besked. Link til dette finder du ved at klikke på brugernavnet. Din mailadresse udleveres ikke til den anden bruger, når du sender en personlig besked.
Du er selv bedre end jeg inde i systemdetaljerne, så det kan være formuleringen skal ændres lidt - men meningen fremgår forhåbentlig af mit tekstforslag.

3
Så sikringen blev sat i, og strømforsyningen er stadig aldeles stendød :( (Bordets højde er heldigvis ganske passende, og det er samtidigt et pænt understel....)
Tillykke med, at højden er rigtig ... men hvis du på et tidspunkt gerne vil have det til at virke rigtigt, så vil jeg påpege at det måske ikke er helt umuligt at skaffe et ertatningsprint.
Med stor sandsynlighed er din lineære aktuator nemlig danskproduceret, af firmaet LINAK (link i navnet), som er opfinder af den lineære aktuator og fortsat markedsledende på området. De har hovedkontor i Nordborg på Als og produktion mange steder i Danmark og udlandet.
Det var måske umagen værd at spørge?

4
Så vidt jeg husker (men det er længe siden jeg var omkring området) skal du ned på under 15% vandindhold for at være på den sikre side. Det ved du måske allerede selv mere præcist?

Det kan opnås på to principielt forskellige måder, men begge omfatter at du lægger din råvare tyndt ud og sørger for god ventilation.

Mulighed 1:
Du har billig energi og slipper den fugtige afgas ud i atmosfæren.
Den mulighed er attraktiv, hvis du har fjernvarme fra et anlæg, der er fyret med kølevand fra et kraftværk eller spildvarme fra en industri.

Mulighed 2: Du bruger el til at opvarme indbkæsningsluften, men lader afgassen passere en varmeveksler, så dampen kondenserer, og den indvundne energi overføres til frisk indblæsningsluft.

Mulighed 2 er klart den mest økologisk rigtige på sigt, men kræver et mere kompliceret anlæg. Jeg tvivler på om din ret ringe mængde våd kaffegrums kan bære investeringen!

Uanset hvad du vælger, kan du naturligvis få "gratis" energi, hvis du har et solfangeranlæg, der kan fyre op i varmelegemerne.
Og da jeg fornemmer, ud fra din virksomheds art, at du går efter et økologisk kundesegment, kunne det måske være en PR-mæssig fordel at etablere et solfangeranlæg - uanset om det kun kan dække en mindre del af dit energiforbrug.

Den "ideelle" opbevaring af stort set alle organiske materialer hedder "tørt og mørkt". For kaffegrums må pkt. 1 være vigtigere end pkt. 2. Men jeg har ingen specialviden om dette produkt.

5
Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation / Sv: Musefangst
« Dato: 22, April 2018 - 21:14 »
Oprindeligt skulle planen være gennemført i forbindelse med de kommunale affalds planer 2014-2018, men den nuværende regering har forlænget planperioden til 2020. Så du bor blot i en "fodslæbende" kommune som jeg, hvor man har valgt at udskyde investeringerne til sidste øjeblik.

Den nuværende regerings miljøpolitik vil jeg ikke forsvare - for hvis der er et benspænd for miljøet, den ikke har lavet - så må det være en beklagelig fodfejl, set fra "miljø"ministerens side! Eller manglende evne til at snyde nok med de videnskabelige data. >:(

Og jeg er helt klar over at du i modsætning til mig er opdateret på affaldsområdet, som jeg kun har været perifert inde over og for længe siden.

Men jeg vil alligevel forsvare min kommune:
Sidste år blev den ene af vores to affaldsbeholdere skiftet ud med en todelt, som rummer papir/småt pap i den ene side og husholdningsplast i den anden. Det bevirkede for vores vedkommende, at indholdet i den sorte beholder til restaffald faldt med skønsmæssigt 2/3. Hvis 20% af alt affald er madaffald, så bliver der ikke meget tilbage til den sorte i næste omgang (men jeg er ikke overbevist om de 20%) ...

Jeg tror min kommune er tæt på at opfylde genbrugsmålene - men jeg vil alligevel komme lidt malurt i bægeret:

For det første er jeg slet ikke overbevist om, at de har fundet en egnet aftager til husholdningsplasten - så måske ville det overordnet set være bedre for det globale miljø at fortsætte med forbrænding lidt endnu? Det strider bare mod de formelle regler!

For det andet har vi indsamlet papir i alle de 10 år jeg har boet i kommunen - men indtil sidste år måtte det kun være rent papir, som helt objektivt giver en bedre papirmasse, hvis der skal fremstilles genbrugspapir - bl.a. fordi pap har kortere fibre, så genbrugspapiret bliver mere slasket. Så den nye sortering, hvor al emballage fra diverse forsendelser ryger med derover,  hvor vi nu jævnligt har pladsmangel, giver langt større mængder, men et ringere genbrugsprodukt!

Tilsvarende har jeg bestemt ikke noget imod kompostering, som kan være en glimrende ide til jordforbedring - men jeg bliver irriteret, når dette præsenteres som løsningen. Og forbrænding er altså bedre end sit rygte!

P.S. Min sommerhuskommune ER afgjort fodslæbende!

6
Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation / Sv: Musefangst
« Dato: 19, April 2018 - 10:54 »
Det er også derfor at snart alle kommuner har separat indsamling af organisk køkkenaffald

Fosfor er en begrænset ressource.

Den ide er ikke udbredt i min ende af landet - hverken i min kommune, min sommerhuskommune eller to nabokommuner til hhv. den ene og den anden, hvis politik jeg har kendskab til.

Til gengæld fik dit svar mig til at spekulere over, hvad der egentlig sker med fældet jern(III)phosphat fra trin 3 i tretrinsrenseanlæg? Deponi?
Jeg tror der er mere at hente fra husholdningsspildevandet, end fra køkkenernes madaffald.
Men det er jo igen en teknisk, ikke en biologisk, løsning!

7
Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation / Sv: Musefangst
« Dato: 18, April 2018 - 23:05 »
Reglerne for bortskaffelse af døde dyr kan du læse her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/D%C3%B8de-dyr.aspx
Men inden du kaster dig over det interessante emne, skal du lige vide, at bekendtgørelsen IKKE omfatter mus!
Det betyder, at du i princippet kan gøre som du vil.
Du kan evt. spørge kommunen, om der er lokale regler som forhindrer dig i at bortskaffe musene med dagrenovation - som ellers er hovedreglen for mindre kæledyr (der i almindelighed er lidt større end mus, kaniner er fx omfattet af dette begreb).

Min holdning til økologi er lidt blandet.
I pincippet går jeg fuldt og helt ind for begrebet, men diverse økologiske rådgivere synes at mene - hvad der efter min opfattelse er en vrangforestilling -- at alt, hvad der alene omfatter organiske og biologiske processer, er naturvenligt, alt andet det modsatte.

Affaldsforbrænding er især lagt for had i de senere år, men sandheden er snarere, at Danmark på dette område er langt foran stort set alle andre lande, idet vi ved forbrænding af vores affald udnytter en meget stor del af energien til bl.a. elproduktion og fjernvarme, hvor vi er verdensførende.
Denne energi erstatter fossilt brændsel! Hvad økologer almindeligvis overser eller bevidst lukker øjnene for.
Hvis man graver sit affald ned i jorden, går energiindholdet 100% tabt.

Dette udelukker naturligvis ikke, at der også er problemer ved affaldsforbrænding, og der er nok en tendens til, at vi har fået udbygget kapaciteten udover vort eget behov.
Det nye slagord er jo desuden genanvendelse - hvad der også er indlysende rigtigt, hvor det kan lade sig gøre.
Men det kan det ikke altid, jfr vor nylige tråd om plastgenanvendelse.

Men under alle omstændigheder synes jeg roligt du kan fortsætte med at smide musene i affaldsspanden, så de går til forbrænding - medmindre du har så mange, at du kan indrette en rovfuglefoderplads i form af en platform på toppen af en pæl! :D

8
Nu ved jeg ikke hvor du bor, men selv om elektronikselvbyg ikke er så almindeligt som det var engang, er der da en pæn chance for en butik med elektroniske komponenter i din nærhed. Jeg har ihvertfald stadig en inden for køreafstand. Og porto er altså et problem ved netkøb!
Især nu om dage, da man ikke kan stole på PostNord - den kan sagtens sendes i et brev, men hvornår kommer den så?

9
Hvis man støvsuger inden det er nødvendigt, så er en gammel Nilfisk sikkert fin.

Det gjorde vi ikke i mit barndomshjem, og det gik så vidt at jeg for mine egne sparsomme midler købte en brugt Miele støvsuger, da jeg ikke kunne holde ud at se hvor dårligt Nilfisken gjorde det.

Tranberg, jeg må konstatere, at vore historiske erfaringer er vidt forskellige - og af en art, så vi må lade enhver blive salig i sin tro.

Jeg vil dog lige tilføje det spørgsmål, om du - jfr. min lille anekdote om min værtindes Nilfisk - nogensinde undersøgte tilstanden af den indvendige filtpose i din fars Nilfisk?

Og så kan jeg tilføje, at ingen moderne støvsuger - uanset mærke - har en sådan pose længere. Nu bruger alle engangsposer, som man selvfølgelig skifter, når de er fyldte, for ellers bliver støvsugningen ineffektiv. Mange støvsugere har også et ekstra fint filter i udblæsningen. Det skal typisk skiftes for hver 10. pose.

10
Den "buttede" alu-Nilfisk kunne 100% puste. Af med dækslet på toppen og slangen i.

Jeg er selvsagt ganske enig med de to forrige - jfr. mit første indlæg i tråden.
Jeg vil kun for den historiske korrektheds skyld tilføje, at Nilfisk har haft flere faconer.
De ældste - til og med den omtalte alu-model - vil jeg nærmest kalde flaskeformede.
Så kom en serie tøndeformede - sådan en har jeg endnu, men den er nedgraderet til sommerhuset. Min nyeste er lidt mere aflang og firkantet set ovenfra, men har fastholdt ideen med at "gå i højden" fremfor at ligge ned - hvad der forøvrigt gør den særdeles manøvredygtig på et gulv.

Så kan jeg tilføje, at på samme arbejdsplads, hvor vi brugte en Nilfisk-motor til at drive luftpudebænken, havde rengøringspersonalet Nilfisk-støvsugere af industristandard - hvilket for en kender straks afslørede sig som en noget større beholder, hvorpå der var monteret to klassiske motorer i række. Jeg havde aldrig lejlighed til at åbne dem og se det indvendige. Men jeg kan oplyse, at dette gymnasium blev indviet i 1972, så da er støvsugerne formentlig anskaffet (det var før nogen fandt på at udlicitere rengøring). Blot en historisk oplysning.
Samme år boede jeg forøvrigt nogle måneder til leje i et værelse i en nybygget villa, da familiens hus ikke var færdigt, men jeg skulle tiltræde job langt fra hjembyen
Jeg lånte på et tidspunkt min værtindes Nilfisk, som hun sagde ikke kunne mere efter at have gjort rent under byggeriet ... men jeg kunne skille den ad og konstatere, at filtposen mellem motor og støvbeholder var voldsomt tilsmudset, men kunne tages ud og vaskes. Det gjorde værtinden og sagde den var blevet som ny!

11
Nilfisk kan hverken suge eller puste, til gengæld holder de evigt.

En gammel Nilfisk kan bestemt puste - det har jeg selv brugt mange gange, og motoren kunne (løftet fri af underdelen) med lethed levere luft til at drive en lang luftpudebænk på min første gymnasiearbejdsplads.

Mht. sugeevne, så er det korrekt, at den målt med objektive metoder er lavere end de fleste samtidige konkurrerende mærkers. Men det hæderkronede Statens Husholdningsråd lavede i 70'erne en sammenlignende undersøgelse, hvor man hurtigt konstaterede at de objektive målinger af sugestyrke ikke var retvisende. Som de skrev i "Råd og Resultater": "Den eneste måde man kan måle en støvsugers effektivitet på, er ved at støvsuge med den". Og den test vandt Nilfisk overbevisende, med en motor, hvis effekt var det halve af konkurrenternes! Lå hemmeligheden mon i mundstykkerne?

Desværre holdt min gamle Nilfisk ikke helt evigt, og jeg støvsuger nu med en ny Nilfisk, som har en helt anden facon - og ikke noget sted at sætte slangen på til blæs. Men den er støjsvag og støvsuger fint.

P.S. Ikke et ondt ord om Miele - jeg har både vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine af dette mærke, som jeg har gode erfaringer med. Levetid for min første opvaskemaskine af mærket - 18 år; vaskemaskine - 25 år; tørretumbleren solgte jeg fuldt funktionsdygtig sammen med mit forrige hus efter flittig brug i 35 år! Men på støvsugerfronten er jeg fortsat glad for Nilfisk.

12
Jeg vil gerne melde mig som støtte af Chrismarks forslag om en gammel kummefryser. Og jeg tror ikke den mekaniske holdbarhed vil blive noget problem - de materialevalg, der bruges for at fryseren kan klare lidt hårdhændet håndtering af indholdet, vil med stor sandsynlighed også kunne holde til vandtrykket.

Et konkret forslag: Stil dig op uden for indkørslen til den kommunale genbrugsplads en lørdag og vent på der kommer en med en fryser på traileren. Tilbyd ham/hende at flytte den her og nu i stedet for at køre indenfor! Det bliver jo desværre betragtet som tyveri, hvis du i stedet tager den i buret inde på pladsen ...

Eller annoncér på en passende lokal hjemmeside eller på facebook, at du gerne afhenter en ubrugelig fryser!

På den måde får du denne enhed gratis og kan afprøve den med vand inden du anskaffer andet.

Kummefryseren har også den fordel, at den har et låg, som sparer meget energi, når vandet skal op på 75°.

Til gengæld må jeg påpege, at til det angivne formål skal der bestemt ikke opvarmes 300 L vand, da poserne med vakuumpakket mad fylder en stor del af volumenet ud. Måske skal der kun være 100 L vand?

Også på grund af formålet er en vandfyldt beholder langt at foretække for en luftfyldt. Det drejer sig jo ikke blot om at holde temperaturen på 75°, men også om god varmetransport fra vand til mad. Og det går fint, når poserne nærmest flyder i vand, men blæser man bare luft på dem, vil de midterste stort set ingen varme modtage, og varmekapaciteten i luft er jo desuden mange gange lavere end i samme volumen vand!

Jeg kan tilslutte mig ideen om at foretage opvarmningen i en mindre beholder ved siden af og bruge en cirkulationspumpe. Så skal der kun to slanger ind i rummet med madvarerne.

Et 9 kW varmelegeme finder jeg slet ikke urealistisk, når det er trefaset. Der er rigelig kapacitet i en 3*16 A gruppe - og da hele ideen er at få maden til at blive varmet op i løbet af ikke for lang tid, må varmelegemet ikke være for lille.

Jeg går ud fra, at din enhed skal bruges dagligt - og så kan du jo med den foreslåede konstruktion blot lukke låget, når maden er hentet op, og bevare en pæn del af varmen til næste dag.

Held og lykke med projektet!

13
Computer / Sv: TV 2 Midt/vest
« Dato: 24, Marts 2018 - 15:23 »
Et alternativ: De regionale TV-kanaler er IKKE betalingskanaler - modsat TV2s hovedkanal. Så du kan finde deres programmer via hjemmesiden https://www.tvmidtvest.dk

Jeg er dog ikke helt klar over om du kan streame live - jeg har ikke selv problemet.

14
Computer / Sv: WiFi-forstærker/forlænger
« Dato: 04, Marts 2018 - 11:02 »
Jeg købte den her for at prøve det. D-Link DAP-1365:
http://www.compumail.dk/vare-oversigt.php?varenummer=990795550&type=hardware
En dag sagde min datter godt nok at det 'ikke virkede i går' (iPad i stuen, forstærker ved døren, trådløs router bag to døre i soveværelse).

Inden du køber mere hardware, skulle du også prøve at finjustere placering og/eller antenner. hvis problemet opstår igen.
Min repeater sender på to frekvenser - 2,4 GHz og 5 GHz, og der er kontrollamper for begge signaler. Jeg har konstateret, at få cm flytning eller drejning af den enhed, der står på mit køkkenbord, kan betyde forskellen på, om 5 GHz-nettet har stabilt signal eller ej (2,4 GHz er der heldigvis aldrig problemer med).

Til harbst:
Du har selvfølgelig fuldstændig ret. Men det kræver, at man virkelig skal stå fast overfor elektrikeren!
I mit hus fik jeg trukket både coaxkabel til TV og ethernet - men omtrent samtidig med, at huset var færdigt, skete der et teknologhiskift, så TV-signalet ikke længere kom i coax, men udelukkende ethernet. Coaxkablet blev aldrig forbundet til indgangen. Det var en af grundene til den nuværende mangel på ethernetkabler. En anden var, at elektrikeren gik ud fra, at når jeg havde bestilt to kabler til et lokale, var det ene til fastnettelefonen (som jeg har endnu).
Og da jeg to år senere var involveret i renovering af en ældre præstegård, skulle jeg virkelig stå fast (i forhold til samme elfirma) for at få udvidet ethernettet og  til gengæld undgå coax ...
Jeg tror dog ethernet er en så indarbejdet teknologi, at disse kabler vil være en del af løsningen i mange år endnu.


15
Computer / Sv: WiFi-forstærker/forlænger
« Dato: 03, Marts 2018 - 18:28 »
Det bedste for dig ville vel være at få en kablet forbinfdelse til routeren i kælderen. Waoo er vel  via et lysledernet, som er mange gange hurtigere end nogen wifi kan præstere.

Undskyld jeg var upræcis!
Husets to stationære computere er begge kablet til routeren. Men desværre var "fremtidssikringen", da vi byggede hus for ti år siden, ikke helt god nok, og vi har nu knaphed på ethernetkabler i den faste installation.
Wifi til laptops og smartprhones er jo nu om dage uomgængeligt, og det klarer vi altså som beskrevet:
Repeater nr. 1 er kabelforbundet til routeren og står i samme rum som denne.
Repeater nr. 2 står umiddelbart ovenover, så signalet skal passere en enkelt etageadskillelse, og det går fint. Nr. 2 rækker problemfrit i hele stueetagen.

Jeg må dog præcisere, at jeg nu har TO FORSKELLIGE trådløse net. Det oprindelige signal fra routeren, som kan nå ca. halvdelen af huset, har ét netværksnavn og tilhørende adgangskode, de billige repeatere har et andet netværksnavn, som tillige med adgangskoden er påtrykt mærkeskiltet under bunden. Sætter jeg mig i min kones værelse, har jeg signal på begge netværk, på mit eget konto kun på det sekundære.

Du har selvfølgelig fuldstændig ret i, at der ikke er tale om egentlig forstærkning, men om udsendelse af nye datapakker fra en bedre placering, hvorfor signalstyrken ved brugernes positioner bliver gunstigere.
Men løsningen fungerer meget fint hos mig.

Sider: [1] 2 ... 168